بسیار خرسندیم وبه فال نیک می گیریم آغاز به کار این وبلاگ رو با حلول ماه مبارک رمضان

این هلال از طرف باغ جنان می آید

                     هوش باشید که ماه رمضان می آید

در شب اول این ماه پی ماه مرو

                    مه این ماه شب نیمه ی آن می آید

حلول ما مبارک رمضان بر همه ی شیعیان مبارک باد!تبسم